Ocena portalu internetowego miasta Józefowa www.jozefow.pl duplikat

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Jak często odwiedza Pan(i) stronę www.jozefow.pl?

 • 1 1
 • 2 2
 • 3 3
 • 4 4
 • 5 5
 1. 1 - RZADZIEJ NIŻ KILKA RAZY W ROKU, 2 - KILKA RAZY W ROKU, 3 - RAZ W MIESIĄCU, 4 - KILKA RAZY W MIESIĄCU, 5 - CODZIENNIE LUB KILKA RAZY W TYGODNIU

Jak często korzysta Pan(i) z poszczególnych działów na stronie www.jozefow.pl? (1- NIGDY, 2 - RZADKO, 3 - CZASAMI, 4 - CZĘSTO, 5 REGULARNIE

 • 1 1
 • 2 2
 • 3 3
 • 4 4
 • 5 5
 1. Aktualności
 2. Pytania do burmistrza
 3. Najczęściej zadawane pytania
 4. Galerie
 5. Dział „Tablica informacyjna”
 6. Działy dotyczące poszczególnych zakresów działań Urzędu (np. Odpady komunalne, gospodarka, środowisko)
 7. Zakładka „Samorząd”
 8. Zakładka „Nasze Miasto”
 9. Wyszukiwarka
 10. Znalezione zwierzęta
 11. „Józefów nad Świdrem”
 12. Kalendarium

Jak łatwo znajduje Pan(i) informacje, dla których odwiedził(a) Pan(i) stronę www.jozefow.pl?

 • 1 1
 • 2 2
 • 3 3
 • 4 4
 • 5 5
 1. 1 - ZAWSZE BARDZO TRUDNO, 2 - ZAZWYCZAJ Z TRUDNOŚCIĄ, 3 - CZASEM ŁATWO, A CZASEM Z TRUDNOŚCIĄ, 4 - ZAZWYCZAJ ŁATWO, 5 - ZAWSZE BARDZO ŁATWO

Jak ocenia Pan(i) poszczególne właściwości strony? (1 - BARDZO ŹLE, 2 - RACZEJ ŹLE, 3 - PRZECIĘTNIE, 4 - RACZEJ DOBRZE, 5 BARDZO DOBRZE

 • 1 1
 • 2 2
 • 3 3
 • 4 4
 • 5 5
 1. Ogólny wygląd strony (projekt)
 2. Czytelność (kolorystyka, wielkość czcionki)
 3. Łatwość nawigacji (łatwość wyszukiwania informacji, intuicyjność)
 4. Aktualność zamieszczanych informacji
 5. Grafiki, zdjęcia
 6. Jakość zamieszczanych informacji (czy są wyczerpujące, zrozumiałe, poprawne językowo)

Metryka Klienta